Eidefoss er Gudbrandsdalens eneste lokaleide leverandør,
og overskuddet vårt går tilbake til lokalmiljøet.

Hent energien lokalt, og ikke la verdiene forsvinne ut av regionen vår.

Strømprisen følger svingningene i strømmarkedet NordPool hver time og kalles spotpris. Spotprisen endres fra time til time, og på din faktura vil du se din gjennomsnittspris for ditt månedsforbruk. Spotprisen under er gjennomsnittprisen av alle timepriser i dag, inkludert mva og gjelder for region Midt-Norge. Velg din landsdel for å få strømpriser for ditt område.

Avtalene kan sammenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, og sammenstilling av alle avtaler finner du her: Prisliste