Støtte for høye strømpriser

Kompensasjonsordningen for høye strømpriser gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, sameier mm.). Tidligere ble strømstøtten beregnet utifra gjennomsnittsprisen i løpet av måneden i prisområdet du tilhører. Fra 1. september 2023 ble ordningen endret til time for time. Dersom timeprisen der du bor er over 87,5 øre/kWh (inkl. mva.) dekker staten 90% av prisen over 87,5 øre/kWh. Fra januar 2024 er støtteordningen endret til å gjelde 90 % av prisen over 91,25 øre/kWh.

Norge er delt inn i fem ulike prisområder, og strømprisene varierer mellom områdene. Øst-Norge (NO1), Sør-Norge (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vest-Norge (NO5).

Kart prisområder i Norge

 

Hva er støttesatsen?

Du får støtte i de timene der spotprisen er høyere enn 87,5 øre per kWh. Du får støtte for 90% av beløpet over 87,5 øre per kWh i alle disse timene.

Det benyttes følgende følgende formel: (Spotpris pr time i ditt prisområde - 70 øre) x 0,90 x 1,25.

Eksempel dersom spotprisen er 99 øre: 
(99 øre -70 øre = 29 øre) 29 x 0,90 x 1,25 = 32 øre du får trukket fra på din faktura.
Fra januar 2024 blir regnestykket slik: (99 øre -73 øre = 26 øre) 26 x 0,90 x 1,25 =  29 øre du får trukket fra på din faktura.

Du finner oversikt over støttesatsene time for time på NVE sin hjemmeside.

Hvem får strømstøtte?

Husholdninger får automatisk strømstøtte for strømmen de bruker der de bor, altså på adressen der selve strømmåleren er installert. Støtten blir automatisk trukket fra på nettleien, så du trenger ikke foreta deg noe. 

Husholdninger som er tilknyttet gårds- og grendeverk omfattes også av ordningen. Ta kontakt med ditt lokale nettselskap (I Nord-Gudbrandsdal er det Fjellnett som er nettselskap) dersom du er usikker på hva din strømmåler er registrert som. 

Boligselskap er også inkludert i ordningen. Ta kontakt med ditt lokale nettselskap dersom du er usikker på om ditt boligselskap har rett på støtte. På Lovdata kan du lese den midlertidige forskriften om strømstøtte til boligselskap.

Alt går automatisk

Det har ingenting å si hvilken strømavtale eller strømleverandør du har. Strømstøtten blir beregnet ut fra spotprisen per time i ditt prisområde, uavhengig av hvilke avtale du har med din leverandør. 

Dersom du har rett på strømstøtte, så blir den automatisk trukket fra nettleiedelen på din strømregning. Du trenger med andre ord ikke foreta deg noe da alt går automatisk.

Eidefoss sine kunder får både strøm og nettleie på samme faktura, og det er ditt lokale nettselskap som sørger for at strømstøtten din er riktig. Dersom du har spørsmål om strømstøtte, tar du kontakt med ditt lokale nettselskap der du bor.

Hva med gårdbrukere?

Landbrukskunder har egen strømstøtteordning der støtten må søkes om til Landbruksdirektoratet. Her kan du lese mer om strømstøtteordningen til jordbruksforetak.

Frivillige lag og foreninger

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som administrerer strømstøtten til frivillige lag og foreninger. Her kan du lese mer om strømstøtte til lag og foreninger.

 

 


 

 

Følg med på spotprisene i appen

Last ned appen, og se dagens, gårdagens og morgendagens spotpris time for time. Slår du på varslinger får du til og med beskjed om når på dagen prisen er høyest og lavest.

 

Sjekk ut appen

 

Last ned appen nå og få full kontroll

Her laster du enkelt ned Eidefoss-appen med din Apple- eller Android-enhet.

Last ned fra App Store ikon.Last ned på Google Play.