Det er svært sjelden vi ser så høye strømpriser i en juni måned som i år! Gjennomsnittprisen for juni var ca. 34% høyere enn for mai og ble på ca. 58-59 øre/kWh for en norsk kunde litt avhengig av prisområde, inkl. mva og påslag. Den varme og tørre værtrenden i Norden vedvarer og værprognosene indikerer en fortsatt varm sommer med lite nedbør.

Dette har medført en sterk svekkelse i den hydrologiske balansen i Norden. Hydrologisk balanse er et utrykk for summen av fylling i vannmagasiner, snømagasiner i fjellet og grunnvannsnivå. I skrivende stund er nivået 18,4 terrawatt-timer lavere enn normalt for årstiden, (18 400 000 000 kilowatt-timer).

Vi er kommet i en situasjon hvor vannkraftprodusenter nå produserer vannkraft med vann som egentlig var tiltenkt for produksjon senere i høst og til vinteren. De priser produksjonen høyt for å begrense denne produksjonen ettersom de er nødt til å spare vann til den kaldere årstiden. Heldigvis er vi nå i den perioden i året med lavest etterspørsel etter strøm, men på enkelte tider av døgnet må Norge og Norden for øvrig importere kraft for å dekke den nødvendige etterspørselen fra andre europeiske land. Internasjonale energipriser som kull og CO2 kvoter er også sterkere enn på flere år. Dette gir et generelt høyt prisnivå på kraft over hele Europa og disse prisene påvirker norske strømpriser.

På kort sikt vil strømprisen variere noe ut fra hvor stor vindkraftproduksjonen i Norden og Europa er. Men prisnivået vil generelt være høyt, og vår forventning er et høyt prisnivå på strøm langt utover høsten og vinteren. Vi er først og fremst avhengige av mye nedbør over tid for å få en prisnedgang. Men så langt viser altså værvarslene tørt og fint sommervær, så da får vi spare på strømmen og ta en tur ut!