Vi gjennomgår alle søkandene etter søknadsfristen, og du får beskjed pr e-post til e-postadressen du du oppga i søkandsskjemaet.

Overskuddet fra kraftproduksjong går i hovedsak tilbake til våre eierkommuner, men vi er allikevel opptatt av å bidra med det vi kan direkte til nærmiljøet.
Eidefoss sponser årlig flere hundre tusen til arrangement og arbeid for store og små i våre eierkommuner Lesja, Dovre, Lom, Sel og Vågå.