Gammelt og nytt energimerke.

(NVE): 19. mars ble regelverket som innfører de nye energietikettene tatt inn i EØS-avtalen. Nå blir dette regelverket en del av norsk rett.

Du kan lese mer om de nye etikettene på www.nve.no/nyenergietikett

Har redusert energiforbruket med mer enn 8 ganger Norges strømforbruk

Energieffektivisering gjennom produktkrav har så langt bidratt til årlige energibesparelser på over 1100 TWh i EU-landene. Til sammenlikning hadde Norge et strømforbruk på 133,7 TWh i 2020. Seks produktgrupper har nå fått ny energiskala. Produsentene vil strekke seg etter å produsere enda mer energieffektive produkter. Det er anslått å gi 38 TWh i årlige strømbesparelser i hele EU fra 2030. 

I Norge vil regelverket for kjøle- og fryseapparater til husholdning alene gi over 1,2 TWh i årlig strømbesparelse fra 2030. Det tilsvarer om lag strømforbruket til Drammen by i ett år, og i underkant av én prosent av Norges totale strømforbruk.

Energiskalaen er sprengt – B er den nye A

Energimerking har gjort at produsentene har laget stadig mer energieffektive produkter. Utviklingen har gått så raskt og produktene blitt så mye bedre at man så seg nødt til å utvide skalaen med: A+, A++ og A+++. For mange produktgrupper ligger nå de fleste produktene i de tre øverste klassene, og framstår alle som veldig energieffektive, selv om det i realiteten kan være store forskjeller.

-Produsentene har laget produkter som har sprengt skalaen. For å motivere dem til å lage enda mer energieffektive produkter, får de beste produktene på markedet i dag typisk B eller C på den nye skalaen. Et produkt som får en B eller C kan dermed være det mest energieffektive produktet som er mulig å kjøpe i dag, forklarer Lund.

Dette gjør at produsentene får noe å strekke seg etter. I stedet for å legge til nye karakterer med plusser når produktene blir mer energieffektive, vil man i stedet justere kravene for de ulike karakterene med jevne mellomrom. I første omgang er det fem produktgrupper som får ny etikett (se faktaboks). Alle andre produktgrupper vil få ny etikett i årene som kommer.

- Energieffektivisering er viktig når vi skal elektrifisere samfunnet. Vi må sørge for å bruke strømmen mest mulig effektivt, for å unngå unødvendige naturinngrep og unødvendige prisøkninger. Energimerking av produkter er viktig for at forbrukerne kan ta informerte valg, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

Godt verktøy for forbruker – ikke bare energi

Energietiketten er lett synlig og lett å lese. Om du ikke bruker mye tid på å finne det aller beste produktet, så har ordningen allikevel gjort mye av jobben for deg. Etter hvert som regelverket har fått virke ser vi at de dårligste produktene fases ut og de mer effektive produktene står igjen. Det ser vi blant annet av salgsstatistikken. Det er flere nyttige endringer på selve etiketten:

  • Nytt: nye energiskalaen fra A til G
  • Nytt: QR-kode du kan skanne for mer informasjon om produktet (database med mer informasjon om produktene)
  • Nytt: Støyskala, hvor mye lyd produktet lager (nytt: karakterskala)
  • Nytt: Vannforbruk pr. vaskesyklus (før vannforbruk pr. år)
  • Nytt: Energibruk pr 100 vask eller 1000 timers bruk (TV) (tidligere energibruk pr år)
  • Nytt: Hvor lenge økoprogrammet varer (på vaskemaskin og oppvaskmaskin)
  • Volum/kapasitet/størrelse på produktet

Energietikett_kjoleskap