(NVE):I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge. Gjennomsnittsprisen er oppgitt uten mva. 

I juni var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) ca. 73 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 4 øre/kWh. For NO2 (Kristiansand) var gjennomsnittsprisen på ca. 96 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 30 øre/kWh. I NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) var gjennomsnittsprisen under 70 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for juni for kunder i disse prisområdene. 

Støttesatsene for juni 2023 med 90 prosent støtteandel:
PrisområdeGjennomsnittspris (øre/kWh)Støttesats (øre/kWh)
Øst-Norge (NO1)73,263,67
Sør-Norge (NO2)96,4529,75
Midt-Norge (NO3)23,460
Nord-Norge (NO4)21,710
Vest-Norge (NO5)73,233,63

 

Rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kWh

Kompensasjonsgrad: 90 %

Volumbegrensing: 5000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(Gjennomsnittlig områdepris - terskelpris) * kompensasjonsgrad * mva

(Gjennomsnittlig områdepris - 70 øre/kWh) * 0,90 * 1,25

Har du krav på støtte, vil støtten automatisk trekkes fra nettleien fra ditt lokale nettselskap. Støtten er uavhengig av hvilken strømavtale eller strømleverandør du har.