(NVE):I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge. Gjennomsnittsprisen er oppgitt uten mva. 

I mars var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) ca. 113,00 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 48,00 øre/kWh i disse prisområdene. I NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) var gjennomsnittsprisen under 70 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for mars for kunder i disse prisområdene.

Støttesatsene for mars 2023 med 90 prosent støtteandel:
PrisområdeGjennomsnittspris (øre/kWh)Støttesats (øre/kWh)
Øst-Norge (NO1)112,6447,96
Sør-Norge (NO2)112,6447,97
Midt-Norge (NO3)64,150
Nord-Norge (NO4)49,020
Vest-Norge (NO5)113,0448,42

 

Rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kWh

Kompensasjonsgrad: 90 %

Volumbegrensing: 5000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(Gjennomsnittlig områdepris - terskelpris) * kompensasjonsgrad * mva

(Gjennomsnittlig områdepris - 70 øre/kWh) * 0,90 * 1,25

Har du krav på støtte, vil støtten trekkes fra nettleien fra ditt lokale nettselskap. Støtten er uavhengig av hvilken strømavtale eller strømleverandør du har.