(NVE): I desember var også gjennomsnittsprisen i NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) høyere enn terskelverdien, så husholdningskundene i disse prisområdene får utbetalt strømstøtte. Gjennomsnittsprisen i NO3 og NO4 var hhv. 181,53 og 98,54 øre/kWh.

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge. Gjennomsnittsprisen er oppgitt uten mva.

Støttesatsene for desember med 90 prosent støtteandel:
PrisområdeGjennomsnittspris (øre/kWh)Støttesats (øre/kWh)
Øst-Norge (NO1)268,68223,51
Sør-Norge (NO2)268,67223,51
Midt-Norge (NO3)181,53125,47
Nord-Norge (NO4)98,5432,11
Vest-Norge (NO5)269,52224,46

 

Rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kWh

Kompensasjonsgrad: 90 %

Volumbegrensing: 5000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(Gjennomsnittlig områdepris - terskelpris) * kompensasjonsgrad * mva

(Gjennomsnittlig områdepris - 70 øre/kWh) * 0,90 * 1,25

Har du krav på støtte, vil støtten trekkes fra nettleien fra ditt lokale nettselskap. Støtten er uavhengig av hvilken strømavtale eller strømleverandør du har.