(NVE): I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge.

Fra og med januar har Regjeringen justert opp kompensasjonsgraden fra 55 til 80 prosent.

Støttesatsene for februar er nå fastsatt:
PrisområdeGjennomsnittspris (øre/kWh)Støttesats (øre/kWh)
Øst-Norge (NO1)120,5450,54
Sør-Norge (NO2)120,5450,54
Midt-Norge (NO3)18,070
Nord-Norge (NO4)16,170
Vest-Norge (NO5)120,2450,24