(NVE): I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge.

 

Støttesatsene for juli er nå fastsatt:
PrisområdeGjennomsnittspris (øre/kWh)Støttesats (øre/kWh)
Øst-Norge (NO1)166,9096,90
Sør-Norge (NO2)262,78192,78
Midt-Norge (NO3)1,910
Nord-Norge (NO4)1,920
Vest-Norge (NO5)166,9096,90

Rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kWh

Kompensasjonsgrad: 80 %

Volumbegrensing: 5000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(Gjennomsnittlig områdepris - terskelpris) * kompensasjonsgrad * mva

(Gjennomsnittlig områdepris - 70 øre/kWh) * 0,80 * 1,25

Har du krav på støtte, vil støtten trekkes fra nettleien fra ditt lokale nettselskap. Støtten er uavhengig av hvilken strømavtale eller strømleverandør du har.