(NVE): Regjeringen har i dag fremmet proposisjon til Stortinget med forslag om at støtteandelen for september økes fra 80 prosent til 90 prosent. Forutsatt at dette blir vedtatt, vil støtteandelen for september være 90 prosent.

RME kommer tilbake med oppdatert informasjon fortløpende.

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge.

Støttesatsene for september med 80 prosent støtteandel:
PrisområdeGjennomsnittspris (øre/kWh)Støttesats (øre/kWh)
Øst-Norge (NO1)358,69288,69
Sør-Norge (NO2)358,69288,69
Midt-Norge (NO3)75,295,29
Nord-Norge (NO4)36,430
Vest-Norge (NO5)358,69288,69
Støttesats for september dersom forslaget om 90 prosent støtteandel vedtas:
PrisområdeGjennomsnittspris (øre/kWh)Støttesats (øre/kWh)
Øst-Norge (NO1)358,69324,77
Sør-Norge (NO2)358,69324,77
Midt-Norge (NO3)75,295,95
Nord-Norge (NO4)36,430
Vest-Norge (NO5)358,69324,77

 

Rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kWh

Kompensasjonsgrad: 80 %

Volumbegrensing: 5000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(Gjennomsnittlig områdepris - terskelpris) * kompensasjonsgrad * mva

(Gjennomsnittlig områdepris - 70 øre/kWh) * 0,80 * 1,25

Har du krav på støtte, vil støtten trekkes fra nettleien fra ditt lokale nettselskap. Støtten er uavhengig av hvilken strømavtale eller strømleverandør du har.