Hvem får strømstøtte?

Norge er delt inn i fem ulike prisområder: Øst-Norge (NO1), Sør-Norge (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vest-Norge (NO5).

Kart prisområder i Norge

Privatkunder får automatisk strømstøtte for strømmen de bruker der de bor, altså på adressen der selve strømmåleren er installert. Dersom områdeprisen der du bor blir over 87,5 øre/kWh (inkl. mva.) i gjennomsnitt i løpet av måneden, dekker staten 90% av prisen over 87,5 øre/kWh. Støtten blir automatisk trukket fra på nettleien, så du trenger ikke foreta deg noe.

Strømavtalen din påvirker ikke hva du får i støtte

Det har ingenting å si hvilken strømavtale eller hvilke strømleverandør du har, strømstøtten bli bereget ut ifra gjennomsnittlig strømpris i ditt prisområde, altså hvor du bor. 

Automatisk fratrukket

Dersom du har rett på strømstøtte, så blir den automatisk trukket fra nettleiedelen på din strømregning. Du trenger med andre ord ikke foreta deg noe da alt går automatisk.

Eidefoss sine kunder får både strøm og nettleie på samme faktura, og det er ditt lokale nettselskap som sørger for at strømstøtten din er riktig. Dersom du har spørsmål om strømstøtte, tar du kontakt med ditt lokale nettselskap der du bor. I Nord-Gudbrandsdal er dette Fjellnett AS.

Støttesatsene for desember 2022 med 90 prosent støtteandel:
PrisområdeGjennomsnittspris (øre/kWh)Støttesats (øre/kWh)
Øst-Norge (NO1)268,68223,51
Sør-Norge (NO2)268,67223,51
Midt-Norge (NO3)181,53125,47
Nord-Norge (NO4)98,5432,11
Vest-Norge (NO5)269,52224,46

 

Rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kWh

Kompensasjonsgrad: 90 %

Volumbegrensing: 5000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(Gjennomsnittlig områdepris - terskelpris) * kompensasjonsgrad * mva

(Gjennomsnittlig områdepris - 70 øre/kWh) * 0,90 * 1,25

Har du krav på støtte, vil støtten trekkes fra nettleien fra ditt lokale nettselskap. Støtten er uavhengig av hvilken strømavtale eller strømleverandør du har.

 

Strømstøtte til landbruket

Landbrukskunder har egen strømstøtteordning, der støtten må søkes om til Landbruksdirektoratet. Her kan du lese mer om strømstøtteordningen til jordbruksforetak.