(NVE): Strømleverandører som ikke kjøper opprinnelsesgarantier, skal vise til NVEs årlige beregning av klimadeklarasjonen. Klimadeklarasjonen er utarbeidet med bakgrunn i europeisk handel med opprinnelsesgarantier.

Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm 2022

NVEs beregning av klimadeklarasjon for strømleverandør 2022 finner du her.

Beregningen av klimadeklarasjon for fysisk levert strøm tar hensyn til at Norge utveksler strøm med landene rundt og inkluderer også klimagassutslipp fra importert strøm. Bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning. Totalt ble 95 prosent av det norske strømforbruket dekket av fornybar strøm i 2022. Det inkluderer 81 % fra vann, 12 % fra vind og 2 % fra sol og biobrensel.

Økt import fra Storbritannia bidrar til høyerer klimagassutslipp enn i 2021

Det gjennomsnittlige klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge var i 2022 19 gram CO2-ekvivalenter per kilowattime. Dette er en økning fra 2021 da klimagassutslippet var 11 g CO2e/kWh. Økningen i den norske CO2-faktoren for strøm i 2022 skyldes blant annet at 2022 var det første hele året der utenlandskabelen, North Sea Link, mellom Norge og Storbritannia ble tatt med i beregningen for Norge. Storbritannia har en høyere andel fossil kraftproduksjon, spesielt fra gasskraftverk, og det gjenspeiles i beregningen av den norske utslippsfaktoren for strøm.

I tillegg har mengden strøm importert fra Tyskland økt med om lag 0,5 TWh fra 2021 til 2022, noe som også bidrar til å øke den norske utslippsfaktoren for strøm.  CO2-faktoren i 2022 er vesentlig lavere enn i EU-27 som de siste årene har hatt en CO2-faktor for strømforsyningen rundt 250-300 CO2e/kWh.