Noregs vassdrags- og energidirektorat melder at vindkraftproduksjonen var lågare i sørlege deler av Norden og på kontinentet førre veke, samanlikna med veka før. Dette bidrog til at den fossile kraftproduksjonen auka i både Danmark og Tyskland, og til høgare kraftprisar nord på kontinentet. Auka i pris gav høgare vasskraftproduksjon og nettoeksport over veka frå sørlege Noreg (NO1, NO2 og NO5). Vekeprisen i sørlege Noreg var på om lag 107 øre/kWh og på nivå med kraftprisane på kontinentet store deler av veka.

I dei nordlege prisområda i Norden auka vindkraftproduksjonen samanlikna med veka før. I tillegg var det betrakteleg mildare vêr og lågare forbruk. Til saman bidrog dette til lågare prisar i dei fleste prisområda nord i Norden. Vekeprisen i Midt- og Nord-Noreg (NO3 og NO4) var høvesvis 62 og 51 øre/kWh.

Statistikk vassmagasin

Du kan lese meir om vassmagasinstatistikk her.

 

Få oversikt i Eidefoss-appen

Last ned appen og få full oversikt og kontroll over strømpriser og forbruk. Spar strøm, penger og miljøet med full oversikt og kontroll over strømforbruket ditt.

Sjekk ut app.

Følg med på spotpriser og forbruket ditt! I appen kan du også få varsel når strømprisen er ekstra høy, prognose for kostnader og mye mer. Du kan også lage din personlige framside slik at du får kjapp tilgang til informasjonen som er nyttig for akkurat deg.

 

 

 

banner