Desember måned var over normalen hva gjelder nedbør,126% i Norge og 106% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt over normalt for Norge og Sverige. I sum gav dette tilsig på 117% av normalen.

Den hydrologiske balansen ble betydelig styrket mot slutten av måneden. Etter julehelgen kom et omslag i været som gjør at den hydrologiske balansen i slutten av uke 2 er pluss 5 TWh, mot ett underskudd på 6 TWh i starten av måneden

Værprognosene for første halvdel av januar viser nesten det doble av normal nedbør. Temperatur-prognosene for samme periode indikerer temperaturer 3 – 5 grader over det normale. I tillegg indikeres det betydelig høyere vind både i Norden og på kontinentet


Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen har vært stabil under måneden på ca. 25 €/ton. Dette er et teknisk viktig nivå og kan gi utslag begge veier. Kullprisen har falt ca 5 $/tonn. Dette i sum betyr at marginalprisen for å kjøre kullkraft har falt den siste måneden. Marginalprisen for kullkraft er 44 €/MWh de første månedene og 47 €/MWh videre fremover.

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 36,79 €/MWh. Dette er 5,36 €/MWh lavere enn forrige måned og 4,41 €/MWh lavere enn stengingskursen siste handelsdagen før levering. Områdeprisene i Sør-Norge har vært over systemprisen, mens i Nord har områdeprisen vært under systempris.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 93% gjennom november. Som tidligere meldt, ble  Ringhals 2 stoppet i slutten av måneden.

Vår fundamentale prisprognose har gjennom lang tid indikert høyere priser på de fleste produkter frem i tid. Den siste tidens nedgang i kull, gass og CO2, samt den kraftige forbedringen av hydrologien, er det små marginer igjen og vi forventer relativt flate priser fremover. Ytterligere endring i hydrologi eller brenselspriser vil endre dette bildet.
 

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 93% gjennom november. Som tidligere meldt, ble  Ringhals 2 stoppet i slutten av måneden. 
Vår fundamentale prisprognose har gjennom lang tid indikert høyere priser på de fleste produkter frem i tid. Den siste tidens nedgang i kull, gass og CO2, samt den kraftige forbedringen av hydrologien, er det små marginer igjen og vi forventer relativt flate priser fremover. Ytterligere endring i hydrologi eller brenselspriser vil endre dette bildet.