Februar måned var over normalen hva gjelder nedbør, 180% i Norge og 113% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt over normalt for Norge og Sverige. I sum gav dette tilsig på 219% av normalen.
  

Den hydrologiske balansen ble ytterligere styrket gjennom februar. Mildvær har gjort at den hydrologiske balansen i slutten av uke 9 er pluss 27,1 TWh, mot et overskudd på 17,7 TWh i starten av måneden. 
 

Værprognosene for første halvdel av mars viser over normalen hva gjelder nedbør. Temperatur-prognosene for samme periode indikerer temperaturer litt over normalen for Norge, og 2 – 4 grader over det normale for Sverige. 

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen steg underveis i februar 2,5 € for så å falle tilbake til samme nivå den startet ut – mao uendret pris fra start til slutt av måneden. 23,3 €/tonn. 25 €/tonn har vært et teknisk nivå i lang tid. Vi må fortsatt vente for å se om det etableres under dette nivået. Kullprisen har falt ca. 2,5 $/tonn, fra 59,5 $/tonn til 57 $/tonn (yr 21 kontrakten). Dette i sum betyr at marginalprisen for å kjøre kullkraft har falt den siste måneden. Marginalprisen for kullkraft er 40 €/MWh de første månedene og 41 €/MWh videre fremover.

Siste året har vi sett en dreining i det europeiske kraftmarkedet, der gasskraft har blitt konkurransedyktig med kullkraft og per nå billigere enn kullkraft. Marginalprisen på gasskraft er nå 32 €/MWh. I et miljøperspektiv er dette svært positivt da denne endringen har medført mye lavere utslipp av CO2 i Europa.

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 13,08 €/MWh. Dette er 11,02 €/MWh lavere enn forrige måned. 

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 90% gjennom februar. Årsaken til redusert produksjon fra kjernekraft i februar er de lave prisene vi hadde i perioder. Prisene i enkelperioder var lavere enn det det kostet å produsere kraft fra kjernekraftverkene og da reduserte eierne av verkene kraftproduksjonen. 
Våre fundamentale prisforventninger ligger rundt prisene i markedet frem til høsten. Fra høsten og videre fremover ligger våre forventninger 3 – 5 € høyere enn markedsprisene. Disse forventningene bekreftes også etter det betydelige fallet vi har hatt i markedsprisene.