Januar måned var over normalen hva gjelder nedbør,131% i Norge og 121% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt over normalt for Norge og Sverige. I sum gav dette tilsig på 253% av normalen.
  

Den hydrologiske balansen ble betydelig styrket mot slutten av måneden. Mildvær har gjort at den hydrologiske balansen i slutten av uke 5 er pluss 17,7 TWh, mot et overskudd på 1,9 TWh i starten av måneden. 
 

Værprognosene for første halvdel av februar viser over normalen hva gjelder nedbør. Temperatur-prognosene for samme periode indikerer temperaturer 4 – 6 grader over det normale. 

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen har sunket gjennom måneden fra ca. 24,4 €/tonn til 23,3€/tonn. 25€/tonn har vært et teknisk nivå i lang tid. Vi må fortsatt vente for å se om det etableres under dette nivået. Kullprisen har falt ca. 3 $/tonn, fra 62,5$/tonn til 59,5$/tonn (yr 21 kontrakten). Dette i sum betyr at marginalprisen for å kjøre kullkraft har falt den siste måneden. Marginalprisen for kullkraft er 41 €/MWh de første månedene og 44 €/MWh videre fremover.

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 24,10 €/MWh. Dette er 12,69 €/MWh lavere enn forrige måned og 10,35 €/MWh lavere enn stengingskursen siste handelsdagen før levering. 
 

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 100% gjennom januar. Som tidligere meldt, ble Ringhals 2 stoppet i slutten desember. Øvrige enheter er i full drift. 
Våre fundamentale prisforventninger ligger fortsatt 1-2 € høyere enn markedet for produkter i 2020. På produkter lenger frem er forventningene 2-4€ høyere enn markedet. Disse forventningene bekreftes også etter det betydelige fallet vi har hatt i markedsprisene. Siden det forventes fortsatt mildt og vått vær fremover, er usikkerhet i markedsprisene og våre forventninger betydelige.