Varmeste vinteren på 120 år

Vi har lagt bak oss den varmeste vinteren på 120 år og den nest våteste som er målt, noe som er godt nytt for alle forbrukere av strøm!  En mild og våt vinter har gjort at forbruket har vært lavere enn normalt og  at vannkraftprodusentene har fått mer vann å produsere kraft av, både i form av reg og snø. Så langt i 2020 har strømprisen vært rundt 15 øre/kWh og neste uke venter vi at den blir enda lavere. Mye vind, mildt og vått vær neste uke gjør prisen i snitt trolig vil ligge rundt 10-11 øre/kWh. Dette er godt nytt for alle forbrukere av strøm! En vanlig husholdning vil i løpet av vinteren spare omtrent 1300 NOK på strømregningen! 

Felles kraftmarked

I Norden har vi et felles kraftmarked, hvor alle selskaper som kjøper og selger strøm må melde inn til den nordiske strømbørsen, Nordpool, hvor mye som de vil forbruke og produsere neste døgn, time for time. På basis av disse budene får vi prisene på strømmen som du og jeg betaler, i tillegg til lovpålagte skatter og avgifter, time for time.

Lave priser helt frem til neste vinter

Det nordiske kraftmarkedet er litt spesielt, all den tid vi har så mye regulerbar vannkraft. I Norden står vannkraft for litt over 50% av produksjonen av elektrisk kraft, mens andelen i Norge ligger på ca 96%.  Kombinasjonen av mye regulerbar vannkraft og utenlandskabler gjør at vannkraftprodusentene vil produsere mye når prisene utenfor Norden er høye, og mindre når prisene er lave. I et «normalt» år vil vi både importere og eksportere omtrent like mye, og våre priser vil da ligge nærme prisene utenfor Norden. Prisene utenfor Norden er mye styrt av prisen på gass, kull, utslippskvoter (CO2) men også hvor mye vind- og solkraft som produseres.  I år har vi imidlertid så mye vann i magasinene og så mye vann lagret som snø i fjellet, så mye tyder på at vi kommer til å få lave priser helt frem til neste vinter!