Kjølig vær

Prisen strøm levert i prisområde NO3 ble i forrige uke 7 øre/kWh, mens denne uken ser det ut til av prisen vil bli ca 8 øre/kWh. Magasinfyllingen bunner som regel ut i uke 17, men vi har hatt relativt kjølig vær i det siste som har utsatt snøsmeltingen. Kommende uke ser ut til å bli veldig kald for årstiden å regne, opptil 4 grader kjøligere enn normalt.

Prisene ned igjen

Selv om det meldt om noe mer vind i starten av neste uke, er vår forventning av prisene neste uke vil stige ytterligere neste uke. Mot slutten av neste uke vil temperaturene stige og etter hvert sette i gang en forsinket snøsmelting, og da vil prisene komme ned igjen til svært hyggelige priser for alle forbrukere av strøm.