Forventer lave priser også neste uke

Prisen i NO3 (Midt-Norge) ble forrige uke 4,9 øre/kWh mens på Østlandet ble den 2,6 øre/kWh.  Inneværende uke forventer vi at prisen i NO3 vil ende på ca 4,8 øre/kWh og under 2 øre. Også neste uke forventer vi at prisene vil forbli lave, vi forventer at NO3 leverer rundt 5 øre/kWh mens Østlandet leverer igjen under 2 øre/kWh.  Med så lave priser på selve strømmen utgjør strømregningen stort sett bare nettleie og offentlige avgifter. 

Denne helgen kommer et omfattende lavtrykk inn over Skandinavia som gir litt lavere temperatur men mye nedbør. I helgene og helligdager er forbruket lave enn hverdager. Mye nedbør og lavere forbruket gjennom helgen tilsier at prisene vil gå veldig lavt. Vi har ennå ikke opplevd negative priser på strøm i Norge, men slik forholdene er nå kan vi ikke utelukke at det vil skje i helgen. Fra tirsdag av neste uke kommer et høytrykk inn over Skandinavia som gir tørrere og varmere vær. 

Dessverre for produsentene, men heldigvis for forbrukerne

I år har vi betydelig mer vann i kraftsystemet vårt enn normalt til å produsere strøm av. I slike år er vi spesielt avhengig av å kunne eksportere strøm til andre land for å unngå at prisene kollapser her hjemme. Dessverre for produsentene, men heldigvis for forbrukerne, vil det i sommer være begrensninger på hvor mye strøm vi kan eksportere på kablene våre til Sverige og Danmark fra Sør-Norge. Dette bidrar til å holde prisene på strøm ekstremt lave.