Forventer priser på linje med forrige uke

Strømprisen på Østlandet (NO1) har så langt denne uken ligget på rundt 1,6 øre/kWh, det samme nivået vi har sett så langt i juni. For Midt-Norge (NO3) har prisen ligget rundt 2,8 øre/kWh så langt denne uken. Vi forventer lave priser også neste uke, på linje med prisene vi så forrige uke.

I starten av neste uke får vi inn litt regn før vi får inn et høytrykk med tørr og varm luft.  Vi er nå omtrentlig på toppen av snøsmeltingen i Norge og stort sett alt av elvekraftverk går for fullt. Før smeltesesongen startet var det flere som var ute og advarte mot skadeflom, men heldigvis har snøsmeltingen gått relativt pent og pyntelig for seg så lagt!  

Denne uken har vi hatt redusert eksportkapasitet på strømkablene våre til Sverige, Danmark og Nederland på nesten 3000 MW.  Til sammenligning ligger forbruket i Norge på ca 12.000 MW for tiden. Vi kommer til å ha redusert kapasitet på disse viktige kablene ut august, så det betyr fortsatt at kraften blir låst inne i Sør-Norge, og dette hjelper til med å bidra til fortsatt lave priser fremover.