Lar vannet renne forbi

Prisene på Østlandet (NO1) har ligget stabilt rundt 1,5 øre/kWh denne uken, mens prisene i Midt-Norge (NO3) har falt til rundt 2 øre/kWh. Høyere temperaturer i Nord-Norge har gjort at snøsmeltingen har skutt fart og bidratt til at prisene holder seg ekstremt lave.

Nå er imidlertid prisene så lave at enkelte produsenter rett og slett lar vannet renne forbi i stedet for gjennom kraftverket. Prisene i fremtidsmarkedet indikerer imidlertid at vi skal ha lave priser igjennom sommeren før prisene stiger en gang utpå høsten. 

Siste uken med varmt vær på en stund

Vi er nå på flomtopp i Norge og Sverige og tilsigene fra snøsmeltingen vil gradvis gå nedover. Det er også i Nord-Sverige og i Norge at vi ser de laveste strømprisene, der hvor det er mest vannkraft. Magasinene i de nedre delene av vassdragene er i ferd med å fylle seg, og produsentene er nødt til å kjøre kraftverkene hardt for å «rydde plass» til videre smelting gjennom sommeren.

Varslene fremover indikerer at dette blir siste uken med skikkelig varmt vær på en stund. Allerede fra søndag av kommer det inn lavtrykk fra vest med regn og kjøligere luft.