Vi er i ferd med å legge bak oss en sommer med helt ekstremt lave priser. Selv om prisene igjen har begynt å tikke oppover igjen vil nok denne sommeren sent glemmes blant kraftprodusentene, men til stor glede for alle forbrukere. 

August har så langt gitt oss mye sol og fint vær og varslene fremover indikerer fortsatt tørrere vær enn normalt. Tørt vær i kombinasjon med fallende temperaturer gir mindre tilsig og strømprisene har steget en del, men fra ekstremt lave nivåer. 

I Norge har vi 5 ulike prisområder for strøm og begrensninger i nettet har ført til at vi så langt i august har fått prisforskjeller mellom områdene. På Østlandet har prisen i gjennomsnitt vært 2,9 øre/kWh så langt i august mot 5,6 øre/kWh i Midt-Norge. Det er høy magasinfylling i Sør-Norge i kombinasjon med redusert overføringskapasitet som har gir lavere priser i Sør-Norge sammenlignet med Midt-Norge.

For kommende uke venter vi et hopp i prisen i Midt-Norge til rundt 16 øre/kWh, mens prisen på Østlandet ventes opp til ca 11 øre/kWh.  I prosent kan økningen virke stor, men historisk sett vil forbrukerne fortsatt nyte godt av relativt lave priser utover høsten.