Som vi spådde forrige uke har strømprisene fått seg et løft denne uken, men fra svært lave nivåer. Prisen for denne uken for Midt-Norge ser ut til å ende på rundt 20 øre/kWh, men prisen for Østlandet ser ut til å ende på rundt 17 øre/kWh. Varslene har skiftet en del de siste dagene, fra tidligere denne uken å indikere fortsatt tørt vær, er det nå mer lavtrykksdominert vær vi har i vente kommende uke. Vi venter en beskjeden oppgang i prisene kommende uke. Nesten fulle magasin med vann gjør at de fleste produsentene må fortsette å produsere i det korte bildet og det bør legge en demper på oppsiden i det korte bildet.

Denne uken gikk for øvrig den første strømmen gjennom den nye strømkabelen mellom Norge og Tyskland. Da man begynte å bygge kabelen i 2014 var planen å eksportere ren norsk vannkraft til Tyskland. Mye har skjedd på 6 år i kraftmarkedet og på grunn at interne utfordringer i nettet kan det nå se ut som om vi i stedet vil importere mye vindkraft fra Tyskland i stedet, til glede for alle forbrukere.