De fleste varslene peker på et høytrykk som vil komme inn over Skandinavia fra midten av neste uke. Høytrykket vil gi tørt og fint vær så lenge det står seg, men vil også føre til mer varmeutstråling og kjøligere netter.  Trolig vil ikke høytrykket stå seg så lenge, men det trolig vil vannkraftprodusentene forsøke å øke prisen i takt med litt høyere forbruk og lavere vindkraftproduksjon. 

Været er helt sentralt

Når vi kommenterer strømprisene kommenterer vi også alltid været, det har sammenheng med at nesten all kraftproduksjon i Norge er fornybar og er styrt av vær og vind. Litt flåsete kan man si at Norge tok det grønne skiftet for 100 år siden da vi bygget ut vannkraften vår. Forbruket vårt er også styrt av vær og vind, derfor er været helt sentralt.

Strømprisen i Midt-Norge for denne uken ser til å ende på rundt 14,5 øre/kWh, mens prisen for Østlandet ser ut til å ende på 12,5 øre/kWh. For neste uke ventes prisen i Midt-Norge å ligger rundt 20 øre/kWh mens prisen for Østlandet vil være noe lavere. Strømprisene i Norge er fortsatt lave, men i Sør-Norge er de ekstra lave på grunn av mye vann i magasinene og fortsatt begrensning på strømkablene til Sverige.