De fleste varslene indikerer vått og vindfullt vær kommende uke i kombinasjon med stigende temperaturer. Strømprisene har falt kraftig de siste dagene som følge av dette.  Vannmagasinene er fortsatt nesten helt fulle, og ytterligere nedbør i varslene gir økt kjørepress blant produsentene kommende uke. Strømprisen har ligget på rundt 10 øre/kWh i snitt denne uken, både på Østlandet og i Midt-Norge og vi venter noe lavere priser kommende uke. Prisen på strøm til vinteren har også falt denne uken, denne er ned 5 øre/kWh. 

Den hydrologiske balansen ligger på rundt +12 og magasinfyllingen i Norge er på 92,1%. Selv om ressurssituasjonen i Norge er veldig god gjør begrensninger i nettet at det kan oppstå store prisdifferanser internt i Norden. På tirsdag hadde for eksempel Sør-Sverige en timepris på over 2 NOK/kWh, mens prisen på Østlandet bare var 13 øre/kWh!