I følgje NVE er magasinfyllingen i Norge den høyste på 20 år. Dette betyr at nesten alle magasinene er smekk fulle og at all nedbøren som kommer må sendes gjennom kraftsystemet med en gang som har gitt lave priser den siste tiden. Varslene de siste dagene indikerer imidlertid at en høytrykksrygg vil komme inn over Skandinavia og dominere været her kommende uke. Denne ryggen vil gi tørrere og kjøligere vær en normalt. Vi tror at økt forbruk kommende uke i kombinasjon med mindre nedbør vil gi et løft i prisene. Denne uken ser prisen både i Midt-Norge og på Østlandet ut til å ende på rundt 9 øre/kWh. Kommende uke venter vi at prisene vil stige til rundt 14 øre/kWh.

I kraftmarkedet kan man handle strøm levert frem i tid. Dette markedet omtales ofte som terminmarkedet. Prisene i terminmarkedet indikerer priser i vinter på litt over 30 øre/kWh, noe høyere enn sist vinter, men betydelig lavere enn de to vintrene før der igjen.