Inngangen til forrige uke var preget av et kraftig lavtrykk som førte til negative priser 4 timer i strekk i Sør-Norge. Noen dager senere kom et nytt lavtrykk inn over oss og sendte prisene ned til nivåene vi så i sommer. I starten av denne uken får vi et høytrykk inn over Skandinavia som gir oss tørrere vær og mindre vind. Vi tror vannkraftprodusentene vil bruke disse dagene med mindre vind enn normalt til å løfte prisene noe. Oppsiden vil likevel være begrenset av fulle magasin og våtere vær en uke frem i tid. Forrige uke ble strømprisen under 5 øre/kWh både for Østlandet og Midt-Norge, denne uken venter vi priser rundt 10 øre/kWh.

Sesongvarslene har begynt å komme inn og de fleste peker på en våtere og mildere vinter enn normal. Trenden de siste ti-årene har også vært at vintrene har vært mildere og våtere enn det man tidligere har observert. Markedet har tatt dette innover og sendt vinter-prisene på strøm enda lengre ned. Nå prises vinteren til knappe 20 øre/kWh, det er ekstremt rimelig.