Denne uken startet ordinær prøvedrift av den nye strømkabelen mellom Norge og Tyskland. Kabelen har en overføringskapasitet på 1400 MW, noe som nesten tilsvarer den overføringskapasiteten Norge har til Danmark. På grunn av stor utbygging av vindkraft i Nord-Tyskland og flaskehalser internt i strømnettet i Tyskland vil nok ikke eksporten på denne kabelen bli så omfattende som mange strømprodusenter i Norge hadde håpet på. På strømforbindelsen mellom Danmark og Tyskland har den tyske systemoperatøren Tennet redusert kapasiteten når det blåser mye i Tyskland, og vi forventer at det samme vil skje på Nordlink.   

Strømprisene har steget de siste ukene på grunn av mindre nedbør og vind enn normalt selv om temperaturene har ligget litt over normalen. Værvarslene indikerer fortsatt mildt vær neste uke før det skal bli gradvis kjøligere i uke 52. Med mindre nedbør enn normalt og mindre vind enn normalt har behovet for regulerbar vannkraft økt.  Prisene har derfor økt noe, men er fortsatt lave for årstiden å være. På Østlandet ser prisen ut til å ende på rundt 27 øre/kWh denne uken mens den i Midt-Norge ventes å ende på rundt 15 øre/kWh. Deler av prisforskjellen har sammenheng med at prisene i Sør-Norge koblet seg til de Sør-Svenske prisene på onsdag og torsdag i noen timer mens eksporten til Tyskland gikk for fullt, mens prisene i Midt-Norge var upåvirket av dette. Kommende uke forventer vi noe økte priser i Midt-Norge mens prisene på Østlandet ventes å være stabile.