Varslene de neste 4-5 døgnene er veldig milde og det er ventet normalt med nedbør og noe mer vind enn normalt. Deretter skal temperaturene synke til noen grader under normalen. Vi venter likevel ikke noe prishopp selv om temperaturene skal falle litt under normalen siden dette vil sammenfalle med julefeiringen hvor strømforbruket normalt sett er lavere. I tillegg er fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge rekordhøy etter ekstremt mye nedbør i høst. Vi venter derfor relativt flate priser også neste uke.

I år ligger strømprisen i Norden an til å bli levert til under 12 øre/kWh, noe som er veldig lavt historisk sett. For 2021 handles strømmen til i underkant av 18 øre/kWh, noe som også er veldig lavt historisk sett. Det er det store overskuddet av vann i magasinene og det store kraftoverskuddet i Norden som gjør at aktørene har liten tro på særlig høye priser til neste år. De siste årene har det blitt bygget veldig mye ny vindkraft i Norden noe som medfører at Norden må eksportere mye strøm sørover og som vil holde prisene nede. Lenger sør i Europa hvor man bruker kull og gass til å produsere strøm er prisene helt annerledes. Økte råvarepriser i kombinasjon med økte priser på utslippskvoter på CO2 gjør at strømprisene der nede er mer enn dobbelt så høye som våre.