(NVE): Etter fleire ukar med mildare vêr enn normalt, vart veke 10 uvanleg kald for sesongen. Det var lite vind gjennom veka og vindkraftproduksjonen var på årets lågaste nivå i Norge og Sverige. På grunn av låg produksjon av vindkraft i Noreg, vart det til tider import til sørlege Noreg på grunn av varmare vêr og meire vindkraftproduksjon på kontinentet.

Sørlege Noreg hadde framleis forbruk innanfor historiske utfallsrom, sjølv med kaldare vêr . Midt- og  Nord-Noreg hadde høgt forbruk og låg vindkraftproduksjon og strømprisen auka med høvesvis 159 og 218 prosent samanlikna med førre veke.