Hvorfor er det så stor forskjell mellom nord og sør?

Norge er inndelt i fem prisområder. Det oppstår forskjellig pris mellom prisområdene når det ikke er mulig å transportere nok kraft mellom områdene for å dekke etterspørselen. Det er spesielt forbindelsene mellom Midt-Norge og Vest-Norge, og forbindelsene mellom Øst-Norge og Midt-Norge som er en utfordring internt i Norge. Kraftlinjene her er svake og med liten kapasitet. Det gjør at det enorme kraftoverskuddet som finnes i Midt-Norge og Nord-Norge ikke er mulig å transportere til forbrukere i Sør-Norge, Vest-Norge og Øst-Norge i sin helhet. Vi pleier å si at Modt-Norge og Nord-Norge er innelåst med sin egen kraft. Dette skaper et kappløp om å produsere, som igjen presser strømprisene ned. 

Kart over prisområder i Norge.

Vil forskjellen mellom nord og sør bli mindre eller forsvinne helt?

Prisforskjellen mellom nord og sør vil sannsynligvis bli mindre til høsten. Situasjonen har vært helt ekstrem, med uvanlig mye nedbør i Midt-Norge og Nord-Norge samtidig som Vest-Norge, Sør-Norge og Øst-Norge har hatt uvanlig lite nedbør. Når dette ble kombinert med prisutfordringer i Europa, ble forskjellene enorme. Prisforskjellen vil derfor sannsynligvis bli mindre når Sør-Norge får mer regn og vannmagasinene fyller seg opp.
Om prisforskjellen vil forsvinne helt er mindre sannsynlig. Midt-Norge og Nord-Norge får billig kraft fra Nord-Sverige hvor det er bygget enorme mengder vindkraft som kommer til å bidra med å holde strømprisen i Midt-Norge og Nord-Norge lavere enn resten av Norge fremover. 

Hva har kablene mellom Norge og England/Tyskland gjort med strømprisen?
Kabelfonbindelser.

Norge har et regulerbart kraftsystem, og kan utnytte kraftflyten på kabelforbindelsene bedre enn nabolandene. Dette betyr at import på lave priser ikke nødvendigvis vil påvirke prisen på samme tidspunkt, men heller senke prisen de neste ukene, månedene, eller året. Tilsvarende for krafteksport fra Norge vil prisene øke. 
For å unngå utelukkende eksport eller utelukkende import, må prisene i Norge være i nærheten av landene vi utveksler med. Kabel til Tyskland og England har ikke alene ført til høye priser, men det har gjort det mer sannsynlig at vi følger prisene i Europa.

Når på døgnet er strømmen billigst?

I Sør-Norge har variasjonene mellom døgnet tidvis vært store. I timer hvor det er over normalt kraftbehov i både Europa og i Norge kan prisen gå høyt. Disse timene er ofte på morgenen (kl. 6 - kl. 10) og på ettermiddagen (kl. 18 - 20). Billigst er strømmen som regel om natten (husk elsikkerhet!), men også i vanlig arbeidstid kan det ofte være billigere strøm. 
I Midt-Norge og Nord-Norge er det den sammen tommelfingerregelen som gjelder, men utslagene er mindre, og de blir ofte sterkt påvirket av vindkraften nord i Norge og nord i Sverige. Morgendagens timespriser på strøm slippes på Nord-Pool hver dag hele året rundt kl. 13:30, og disse finner du på vår hjemmeside unden fanen "Strømpriser". Velg din landsdel for å se dagens strømpriser for området du tilhører.

Hva blir strømprisen fremover?

Værforskjeller.Strømprisen er vanskelig å forutsi. Prisen øker med lite nedbør og minker når det kommer mye nedbør. I tillegg vil strømprisen bevege seg opp og ned i takt med prisen på gass, kull og CO2-kvoter i Europa. Når strømprisen påvirkes av prisen på fossile brensler blir også geopolitikk viktig, slik som i 2022 da Russland gikk til krig mot Ukraina. Frykten for mindre gass og kull til Europa gjorde at prisene økte kraftig, og prisen har økt og falt kraftig i takt med meldinger om gassflyten ut fra Russland. Noen ganger har Russland litt overaskende opprettholdt gassflyten, mens i andre tilfeller har gassflyten stanset eller blitt redusert uventet.

Slike påvirkninger er vanskelige å forutsi, men det fremstår som sannsynlig at strømprisene i Europa skal være høye minst gjennom hele 2022. Om Norge også får høye strømpriser vil avhenge av om vi får en våt sommer og høst, eller om perioden blir tørr. Med mye nedbør kan strømprisen i Norge totalt sett gå langt ned, men med lite nedbør må strøm hentes fra Europa til høye priser. 

Vindkraften som er installert nord i Norge og nord i Sverige vil dempe strømprisen i Midt-Norge og Nord-Norge ut 2022 og inn i 2023, og vil sannsynligvis være mye lavere enn sør i landet.