Noregs vassdrags- og energidirektorat melder at veke 46 var prega av kaldt vêr og auka forbruk i heile Norden.

Veka var óg prega av låg vindkraftproduksjon nord i Norden og lågare vasskraftproduksjon nord i Sverige (SE1 og SE2) grunna isleggjing av nokre elvar. Dette bidrog til ein kraftig auke i kraftprisar nord i Norden, på meir enn 80 prosent får veka før.

Isleggjing blir gjort for å unngå problem i drifta på kraftverk gjennom vinteren. Medan dette skjer er det nødvendig å stoppa ein del vasskraftproduksjon i dei respektive elvane. Dette varer nokre dagar og blir gjort kvart år før vinteren. Det trekk normalt opp kraftprisane nord i Sverige og Noreg (NO3 og NO4). Prisauka i nord gav likare kraftprisar gjennom veka mellom nord og sør i Norden.

Samstundes var det ganske høg vindkraftproduksjon sør i Norden og på kontinentet. På kontinentet var det óg varmare enn normalt for årstida noko som heldt forbruket nede. Prisane på kontinentet gjekk litt ned frå veka før. Dette bidrog til at prisane i Norden og på kontinentet vart tilnærma like gjennom store delar av veka, på om lag 1 kr/kWh.

 

Statistikk vassmagasin

Ved utgangen av veke 44 var fylliungsgraden i magasina i Noreg på 82,1 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,5 prosenteiningar. Du kan lese meir om vassmagasinstatistikk her.

 

Få oversikt i Eidefoss-appen

Last ned appen og få full oversikt og kontroll over strømpriser og forbruk. Spar strøm, penger og miljøet med full oversikt og kontroll over strømforbruket ditt.

Sjekk ut app.

Følg med på spotpriser og forbruket ditt! I appen kan du også få varsel når strømprisen er ekstra høy, prognose for kostnader og mye mer. Du kan også lage din personlige framside slik at du får kjapp tilgang til informasjonen som er nyttig for akkurat deg.

 

 

 

banner