Noregs vassdrags- og energidirektorat melder at vêret var kaldt i heile Noreg førre veke. Særleg i Midt- og Nord-Noreg var det kaldare enn normalt, og kraftforbruket var høgt.

Mykje av nedbøren i førre veke la seg som snø, og dette bidrog til at magasinfyllinga gjekk ned i alle prisområda. 40 prosent av finsk kjernekraftproduksjon var ute av drift måndag og tysdag, samstundes som det var lite vindkraft i Norden og på kontinentet. Dette bidrog til at Finland fekk ein pris på 9 kr/kWh på det høgaste tysdagen. Frå onsdag tok vindkraftproduksjonen seg opp både i Norden og på kontinentet.

Kraftprisane var høge i alle prisområda i Noreg i starten av veka. Da vindkraftproduksjonen tok seg opp nord i Norden, gjekk prisane i Midt- og Nord-Noreg ned. I disse områda var vekeprisen på høvesvis 70 og 64 øre/kWh. Sørlege Noreg hadde ein vekepris på 108 øre/kWh, om lag på same nivå som veka før.   

Ein budfeil i det finske prisområdet fredag ga priskollaps der prisane nådde prisgolvet på EUR – 500/MWh i ti samanhengande timar. Flaskehalsar mellom Finland og dei svenske og norske prisområda bidrog til at det ikkje blei priskollaps der.

 

Statistikk vassmagasin

Ved utgangen av veke 44 var fylliungsgraden i magasina i Noreg på 82,1 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,5 prosenteiningar. Du kan lese meir om vassmagasinstatistikk her.

 

Få oversikt i Eidefoss-appen

Last ned appen og få full oversikt og kontroll over strømpriser og forbruk. Spar strøm, penger og miljøet med full oversikt og kontroll over strømforbruket ditt.

Sjekk ut app.

Følg med på spotpriser og forbruket ditt! I appen kan du også få varsel når strømprisen er ekstra høy, prognose for kostnader og mye mer. Du kan også lage din personlige framside slik at du får kjapp tilgang til informasjonen som er nyttig for akkurat deg.

 

 

 

banner