To-delte strømpriser

Mars er den første vårmåneden i den meteorologiske kalenderen, men ute nå om dagen er det lite som minner om vår. Værmeldingene fremover er også på den kjølige og litt tørre siden som tilser at de store produsentene som setter prisene har god kontroll.
Det er imidlertid store forskjeller mellom nord og sør i Norden. I sør virker prisene å følge mer prisene vi ser ute på kontinentet, mens i nord så tynges prisene av stor kraftutbygging i kombinasjon av begrenset nettkapasitet sørover.

Strømprisen avhenger av hvor du bor

Denne uken har vi sett enkelte timer som har vært priset neste 4 ganger høyere i Sør-Norge enn i Nord-Norge. For kommende uke venter vi en gjennomsnittlig pris i Øst-Norge på rundt 38 øre/kWh, mens prisen for Midt-Norge antas å ligge rundt  29 øre/kWh.

Prisforskjellene kan fortsette

Terminprisene, det vil si prisene på strøm frem i tid, har steget denne uken som følge av stigende priser på strøm ute, primært drevet av høyere pris på utslippsretter (EUA) og en fortsatt normalisering av den hydrologiske balansen. Markedet priser nå inn at 2021 blir levert på ca 32 EUR/MWh, noe som er omtrent på linje med snittet de siste 10 årene, men trolig med betydelige områdeprisforskjeller.