Forrige blåste det tidvis mye her i Norden, men også en del i Tyskland. Kraftflyten som  vanligvis går fra nord til sør snudde og gikk motsatt. Til tross for dette holdt prisene seg overraskende bra i Sør-Norge. Det er fortsatt mer vann i magasinene enn normalt, men litt mindre snø enn normalt. I sum er ressurssituasjonen litt over normalen, men likevel så følger Sør-Norge de kontinentale prisene overaskende tett. Disse prisene har i tillegg blitt støttet opp av stadig nye prisrekorder på utslippsretter  (EUA).

Kommende uke indikerer værvarslene at temperaturene vil gradvis stige til litt over normalen, samtidig som det tidvis vil blåse mye. Dette, i tillegg til at kabelen til Tyskland er ute av drift til onsdag, tilsier at vi vil se litt lavere priser kommende uke.
Vi venter at prisen i Midt-Norge (NO3) kommende uke vil ligge rundt 26 øre/kWh mens prisen i Sør-Norge (NO1) vil ligge rundt 38 øre/kWh.