Strømprisene stemte godt med forrige ukes prognoser

Nord-Norge og Midt-Norge (NO3 og NO4) fikk en kraftpris i uke 11 på 14 øre/kWh (ned fra 14,8 øre/kWh). Sør-Norge (NO1, NO2, NO3) fikk en kraftpris på 1,8 kr/kWh (ned fra 2,1 kr/kWh). Prisene for begge områdene stemte godt med forrige ukes prognoser.

Ulikt værbilde intert i Norge

Denne uken blir en normal væruke for Norge, men det er store forskjeller mellom nord og sør. I nord (NO3 og NO4) blir det litt mer vind og nedbør enn normalt, mens det i sør (NO1, NO2, NO3) vil bli tørrere enn normalt. Sør-Norge vil heller ikke få import av strøm fra Europa som vil oppleve mindre vindkraft enn normalt den neste uken. Det ulike værbildet internt i Norge vil gi en forsterkning av prisforskjellene som har vært mellom nord og sør. 

Uforandret prognose i alle prisområder i Norge

Vår prognose er derfor uforandret i alle prisområder. Nord-Norge og Midt-Norge er forventet å holde seg omkring 15 øre/kWh. Sør-Norge er vanskelig å forutse på grunn av påvirkningene fra Europa, men våre forventninger er at prisen vil knytte seg nærmere prisene i Europa. Det gir priser tett opp mot 2 kr/kWh og vil avhenge sterkt av hva som skjer med olje-, kull- og gassleveranser til Europa.