Flat strømpris

Strømprisene i uke 12 var uendret fra uken før. Nord- og Midt-Norge havnet på 14 øre/kWh, likt som i uke 11. Også Sør-Norge (NO1, NO2, NO5) hadde lik pris som i uke 11 med 1,88 kr/kWh.

Kald og tørr start på april

April starter kald og tørr. Dette gir en forsinket vårsmeltning for de lavtliggende kraftverkene, og betyr at mange kraftprodusenter må redusere produksjonen for ikke å tømme magasinene helt før snøsmeltingen starter. 

Prisforventning

Vi forventer at spotprisen vil bli høyere denne uken i alle prisområdene på grunn av den forsinkede snøsmeltingen. I NO3 og NO4 vil vi sannsynligvis se store variasjoner med priser over 30-40 øre/kWh når det er lite vindkraftproduksjon, men ned igjen mot 14 øre/kWh når vindkraftproduksjonen er normal. Vindprognosene antyder at prisen ender på 30 øre/kWh denne uken, men dette er høyst usikkert. Vi forventer at prisen havner tilbake på 14 øre/kWh så snart snøsmeltingen starter.
For Sør-Norge blir det høyere priser på grunn av import av kraft fra Europa når prisen er lavest. I Europa ligger prisen på 2 kr/kWh på nettene, og det er dette vi forventer at prisen skal bli i NO1, NO2 og NO5. Vi tror ikke at prisene vil gå permanent ned etter snøsmeltingen. For at prisene skal gå ned må det komme mer nedbør enn normalt de neste ukene og helst månedene.