Ingen reprise av fjorårets strømpriser

De siste værvarslene peker på normalt med nedbør de neste to ukene, og temperaturer 1-2 grader under normalen. Det har blåst mer enn normalt de siste to ukene, særlig hadde vi noen vindfulle dager i påskeuken. Værvarslene indikerer også mer normalt med vind fremover.  
Varslene fremover er derfor tilnærmet nøytrale. Ressursbalansen har imidlertid styrket seg de siste to ukene, og vi har nå omtrent 10 TWh mer i ressurs i forhold til normalen. Tidligere i vinter hadde vi et tydelig underskudd av snø, men nå har vi overskudd av både vann i magasinene og snø i fjellet. Overskuddet er likevel i nærheten av det vi så i fjor, og vi forventer på ingen måte en reprise av de ekstremt lave prisene vi så i fjor.

Store prisforskjeller i Norge

Vi ser fortsatt store prisdifferanser mellom de ulike prisområdene i Norden. Prisområdene i nord ligger under systempris, mens områdene i sør ligger over systemprisen. Forklaringen er den store utbyggingen av ny vindkraft i nord mens overføringskapasiteten i nettet ikke har holdt følge.
Inn mot sommeren venter vi likevel at disse prisdifferansene skal går noe ned primært som følge av lavere vindnormal.

Kommende uke venter vi at strømprisene i snitt vil ligge rundt 25 øre/kWh i Midt Norge (markedsområde NO3), mens prisen på Østlandet (markedsområde NO1) vil ligge rundt 42 øre/kWh.