Uendret strømpris i sør - økning i nord

Strømprisene i uke 13 var uendret fra uken før for Sør-Norge og Vestlandet. NO1, NO2 og NO3 endte på 2,4 kr/MWh som er identisk med uke 11 og uke 12. Dette er lavere enn hva vi trodde for en uke siden og skyldes mye kraftimport til lav pris. Nord- og Midt-Norge fikk en økt strømpris på grunn av mye kulde og lite vind slik våre prognoser antydet. Midt-Norge og NO3 fikk over doblet prisen fra 19 øre/kWh i uke 12 til 52 øre/kWh i uke 13.

Fortsatt kaldt værvarsel i april

April startet kald og tørr, og det ser ut som at kulden skal vare ut i påskeferien. Forskjellen fra forrige uke er at det ikke skal fortsette å være like tørt helt til påsken. Det er bare Nord-Norge som fortsatt skal få lite nedbør fremover.

Strømprisforventning

Kulden skal gi høye strømpriser i alle prisområdene i landet. Sør-Norge kommer sannsynligvis til å gå ned i pris på grunn av en kombinasjon av mer nedbør og fallende kraftpriser i Europa som gir lavere pris på importert strøm.

Vårt estimat er 2,1 kr/kWh eller lavere for NO1, NO2 og NO5. For NO3 og NO4 har vi en prognose på 50 øre/kWh, men prisen vil være veldig avhengig av hvor mye vindkraft som produseres denne uken.