Fortsatt kjølig og tørt gir høye strømpriser i Sør-Norge

Været er tørt og temperaturene er fortsatt noe under normalen. Selv om temperaturene vil stige litt i helgen som kommer indikerer varslene at vi igjen skal noe under normalen også kommende uke. Det høytrykksdominerte været vi har nå gir også mindre vind enn normalt. Vi har fortsatt et overskudd i ressurs, både mer snø i fjellet og mer vann magasinene.

Imidlertid virker det som om det er en skjevfordeling i magasinfyllingen, dvs at det er vann enn normalt i flerårsmagasinene og mindre enn normalt i sesongmagasinene. Dette gir knapphet på effekt i enkelte timer på døgnet som denne uken har gitt tidvis høye priser, spesielt tydelig har dette vært i Sør-Norge.

Vi venter fortsatt store områdeprisdifferanser fremover, men antar at prisene i NO3 til komme noe opp som følge av noe mindre vind enn normalt og fortsatt kjølige varsler. Kommende uke antar vi at prisene i Sør-Norge (NO1) vil ligge rundt 50 øre/kWh mens prisene i Midt-Norge (NO3) vil ligge rundt 28 øre/kWh.