Tørt og kjølig værvarsel fremover

Dette gir noe økt forbruk, men fremfor alt gir værbildet vi ser nå utsatt snøsmelting. Etter en lang vinter er det nå mange vannmagasiner hvor vannstanden er i ferd med å bli lav. Spesielt gjelder dette for de minste magasinene. Den siste tiden har vi også sett stigende priser både på råvarer, frakt og utslippskvoter. Alt dette bidrar til høyere strømpriser i landene rundt oss, og med en skjevfordeling av vann i magasinene klarer de største magasinene i Sør-Norge å løfte kurvene sine, noe som gir høyere priser i Sør. I de nordligere prisområdene er magasinfyllingen fortsatt veldig god, og med fortsatt stor utbygging av vind i nord og begrensninger i overføringskapasiteten mellom nord og sør, tilsier det at vi fortsatt vil se lavere priser i de nordlige prisområdene.

Prisene på Østlandet (NO1) ser ut til å ende på ca 44 øre/kWh denne uken, mens prisene i Midt-Norge (NO3) ser ut til å ende på ca 26 øre/kWh. Kommende uke vil det fortsatt være kjølig og mindre vind, både her i Norden og  i Tyskland.

Vi antar derfor at prisene vil øke noe, til ca 48 øre/kWh på Østlandet og  til ca 30 øre/kWh i Midt-Norge i snitt.