Uendret påske-strømpris

Strømprisene i uke 15 ble ikke endret mye på grunn av påsken. Unntaket er Midt-Norge (NO3) som fikk et byks i pris til 75,0 øre/kWh (opp fra 43,6 øre/kWh). Årsaken ser ut til å være en kombinasjon av lite vindkraft og forsinket snøsmelting. Sør- og Vest-Norge (NO1, NO2, NO5) endte på 2,15 kr/kWh (opp fra 2,05 kr/kWh). Årsaken kan forklares ved at vannkraftprodusentene forbereder seg på mer import fra Europa, og da vil prisene øke fremover.

Tørt, tørt og atter tørt

April ser ut til å ende med 60 % av normal nedbør. Det tørre været fortsetter ut måneden, men temperaturen snur 180 grader til kaldere enn vanlig for årstiden. Dette gir en kombinasjon av mindre tilgjengelig vannkraft og høyere forbruk som igjen kan gi høyere priser frem mot sommeren.

Strømprisforventning

De tørre værmeldingene gjør at vi forventer høyere pris i Vest-Norge og Sør-Norge. Vi tror at prisen her vil bevege seg gradvis mot 2,5 kr/kWh de neste ukene på grunn av mer import fra Europa. Hvilken pris dette vil skje til er knyttet til prisen på fossile brensler som kull og gass.
For Midt-Norge tror vi at prisen vil forholde seg uendret de neste ukene, men vi tror at den går betydelig ned når snøsmeltingen starter i stor skala.