Denne uken har vi hatt tidvis veldig lite vind og strømprisene har overrasket på oppsiden, spesielt i de nordlige prisområdene. Kjølig og tørt vær i kombinasjon med veldig lite vind førte i starten av denne uken til at vi fikk veldig høye priser, også i de nordlige prisområdene.

Kommende uke får vi igjen noe mer vind som vil føre til at prisene daler noe ned. I Sør-Norge har vi denne uken sett priser omtrent tilsvarende de vi så i de kaldeste ukene i vinter. Årsaken er kombinasjonen av forsinket snøsmelting, skjevfordelingen av vann mellom sesong og flerårsmagasinene, sammen med høye termiske priser som har gitt så høye priser i Sør-Norge denne uken. De siste varslene er fortsatt kjølige for årstiden og det store tilsiget fra snøsmeltingen lar fortsatt vente på seg.

Prisene på Østlandet (NO1) ser ut til å ende på ca 55 øre/kWh denne uken, mens prisene i Midt-Norge (NO3) ser ut til å ende på ca 51 øre/kWh. Kommende uke venter vi noe lavere priser, primært som følge av mer vind i systemet.