Mer kraftimport

Strømprisene i uke 16 var preget av mye kraftimport fra Tyskland som opplevde lave priser på grunn av mye solkraft og vindkraft. Dette gjorde at prisene i Sør-Norge holdt seg lave på tross av mindre nedbør og kaldere vær. NO1, NO2 og NO5 endte på 2,0 kr/kWh (ned fra 2,15 kr/kWh). Midt-Norge (NO3) fikk også noe mer vindkraft som førte til at prisen gikk noe ned: 64 øre/kWh (ned fra 75 øre/kWh). Nord-Norge har et enormt kraftoverskudd og har vært stabil rundt 18 øre/kWh.

Værskille mellom nord og sør - Nok en gang

Prisforskjellene mellom nord og sør har vært store, og har sin opprinnelse i et kraftoverskudd i nord som det er krevende å få eksportert sørover. Noe av forskjellene kommer at det har vært svært mye regn og snø i nord, og motsatt i sør. Dette ser nå ut til å fortsette. NO1, NO2 og NO5 fortsetter med tørre værprognoser, mens NO3 og NO4 går fra mindre nedbør enn normalt til mer nedbør enn normalt.

Prisforventning

De tørre værmeldingene gjør at vi forventer høyere pris i Vest-Norge og Sør-Norge. Dette ble ikke tilfellet i uke 16, men da ble sannsynligvis manglende nedbør erstattet av billig kraftimport fra spesielt Tyskland. Denne uken tror vi ikke at kraftimport vil holde tilbake en prisoppgang. Vi tror fortsatt at prisen her vil bevege seg gradvis mot 2,5 kr/kWh de neste ukene på grunn høyere priser i Europa..
For Midt-Norge tror vi at prisen vil forholde seg uendret de neste ukene, men det vil bli variasjoner mellom dagene; opp mot 50 øre/kWh på kalde dager, og ned mot 25 øre/kWh når det er mye vindkraft. 
Nord-Norge kommer sannsynligvis til å ha lave priser ut sommeren.