Også denne uken har vært kjølig både i Norden og ellers i Europa. Temperaturene har fortsatt ligget noen grader under normalen, og den ventede snøsmeltingen har blitt utsatt litt til. Dette fører igjen til at magasinene fortsetter å tømmes. Alt i alt gjør dette at vi kobler oss lettere mot termiske priser, hvor gass, kull og utslippsretter på CO2 er viktige prisdrivere. Alle disse har steget så langt i år, og bidratt til å løfte strømprisene både her i Norden og på kontinentet.

Til helgen indikerer værvarslene at temperaturene skal kraftig opp i tillegg til at det vil komme en del nedbør. Forbruket vil derfor gå ned samtidig som flere kraftverk får påfyll av vann.
Vi tror derfor at strømprisene skal en del ned kommende uke.