Værarslene de neste 10 døgnene er fortsatt på den tørre siden for Sør-Norge, mens det ventes mer enn normalt med nedbør for de nordlige prisområdene. Det ventes også tidvis veldig mye vind denne uken, noe som vil gi tidvis veldig variable strømpriser i de nordlige prisområdene. I Sør-Norge er magasinfyllingen svært lav, også tatt årstiden i betraktning. På Østlandet er det også betydelig mindre snø enn normalt og produsentene i Sør-Norge har derfor gradvis blitt tvunget til å heve vannverdiene sine for å unngå å eksportere ut all kraften.

Prisforventning

Økt vannverdi gir også økte strømpriser ut til forbrukerene, og vi antar derfor at prisene på Østlandet denne uken vil ligge noe over 2,5 NOK/kWh. For de nordlige prisområdene så er bildet mer sammensatt. Vi starter uken med lave strømpriser, men disse vil nok stige en del onsdag - fredag, før mer vind igjen vil dempe strømprisene gjennom helgen. I snitt så venter vi strømpriser på mellom 25–35 øre/kWt i snitt for uken.