Temperaturene har fått seg et løft de siste dagene, og tilsigene har som følge av dette tatt seg opp. Imidlertid indikerer værvarslene at temperaturene skal en del ned igjen kommende uke. Temperaturen i fjellet kan noen steder falle under null grader, noe som kan bremse snøsmeltingen enkelte steder. Det er også ventet noe med nedbør og etterhvert noe mer vind som vil være med å presse prisene nedover.

At strømprisene faller om våren når snøsmeltingen starter er helt normalt, og skjer hvert eneste år. I vår har strømprisene imidlertid vært noe høye til tider, og dette skyldes primært en forsinket snøsmelting, i kombinasjon med høye priser på kull, gass og utslippskvoter. Sistnevnte setter prisen på termisk kraft på kontigentet, det kraftmarkedet det nordiske kraftmarkedet er linket til via utenlandskablene.

Det er fortsatt veldig store prisforskjeller mellom sørnorske og de to nordligste områdene i Norge. Vi venter at disse prisforskjellene vil forsterkes over tid, særlig om vinteren når sesongnormalen for vind er på det høyeste.

Til uken forventer vi priser på Østlandet på rundt 42 øre/kWh, mens i Midt-Norge på rundt 25 øre/kWh.