Mer kraftimport

Strømprisen i Midt-Norge (NO3) var den eneste i Norge som hadde en justering av betydning i uke 18. Prisen i dette området fortsetter å falle, og endte på 17,6 øre/kWh i uke 18, ned fra 33,6 øre/kWh. Området er preget av store mengder kraftimport fra Nord-Norge (NO4) og en begrenset mulighet for eksport videre til Sør-Norge. NO3 og NO4 hadde strømpriser helt ned mot 1 øre/kWh i noen timer i forrige uke.

Nedbør i sør

Prisforskjellene mellom nord og sør har vært store, og drevet av en langvarig skjevfordeling av nedbør. Værprognosene for Vestlandet (NO5) og Sørlandet (NO2) viser endelig en større mengde nedbør enn normalen, og vil være et etterlengtet påfyll i mange vannmagasiner. I Midt-Norge og Nord-Norge ser det ut til at det skal fortsette å komme mer nedbør enn normalt.

Strømprisforventning

Mer nedbør i Sør-Norge vil kunne redusere prisene noe. I tillegg er prisene i Europa gradvis på vei nedover fra rekordhøye nivåer, noe som vil åpne for mer kraftimport for Sør-Norge. Vi forventer en gradvis redusering av pris mot ca. 2,1 kr/kWh (fra 2,4 kr/kWh i uke 18). 
For NO3 og NO4 vil sannsynligvis strømprisen holde seg svært lav gjennom sommeren. Prisene var noe høyere på grunn av en forsinket vårsmelting, men denne prisøkningen ser nå ut til å være over.