De kalde temperaturene har fortsatt også denne uken og har ligget godt under normalen for årstiden. I tillegg til at det har vært kaldt har det også vært lite vind. Denne kombinasjonen fører til at vi må importere strøm i de timene i døgnet hvor forbruket er størst, og vi kan kan få veldig høye priser. De høyeste prisene denne uken lå på ca 1 NOK/kWh.  Kommende uke vil vi se en gradvis økning i produksjonen av vindkraft i takt med stigende temperaturer. I sum fører det til et press nedover på strømprisene og vi forventer priser på i underkant av 50 øre/kWh kommende uke.

Det knytter seg fortsatt stor usikkerhet hvordan været vil utvikle seg videre utover vinteren, om vi en ny periode med kaldt og tørt vær som følge av den stratosfæriske oppvarmingen, eller som vi får en omlegging til godt gammeldags «vestavær».  Utfallet har ikke bare betydning for strømprisene neste dag, men været nå er også med på å bestemme hvilke priser vi kan få til sommeren.